Назъбени вариаторни индустриални ремъци-3 PDF Печат Е-поща
   
  НАЗЪБЕНИ ВАРИАТОРНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ - ИНДУСТРИАЛНИ ISO 1604
 
Поръчки по дължина Lw
** Нестандартно сечение.
 
Сечение ~b
mm
~h
mm
35 x 13** 35 13
W 40 42 13
43,5 x 13** 43,5 13
45 x 13** 45 13
 
Сечение ~b
mm
~h
mm
47 x 13** 47 13
W 50 52 16
55 x 16** 55 16
W 63 65 20
   
35 x 13**
Lw
mm
Li
mm
1000 940
1020 960
1080 1020
1120 1060
1180 1120
1250 1190
1320 1260
1400 1340
1530 1470
1560 1500
1750 1690
1760 1760
2500 2400

W 40 (42 x 13)
Lw
mm
980
1000
1055
1100
1120
1180
1240
1250
1320
1400
1530
1600
1660
1750
1760
2500
 
43,5 x 13**
Lw
mm
Li
mm
1320 1260
2500 2440

45 x 13**
Lw
mm
Li
mm
800 740
1000 940
1020 960
1120 1060
1180 1120
1250 1190
1320 1260
1400 1340
1530 1470
1560 1500
1750 1690
1760 1700
2500 2440

47 x 13**
Lw
mm
Li
mm
1065 1000
1125 1060
1185 1120
1245 1180
1315 1250
1385 1320
1465 1400
1565 1500
1665 1600
1765 1700
 
W 50 (52x16)
Lw
mm
1000
1255
1320
1325
1400
1465
1480
1530
1700

55 x 16**
Lw
mm
Li
mm
1325 1250
1395 1320
1475 1400
1575 1600
1695 1620

W 63 (65x20)
Lw
mm
1360
1600
1700
2120
2500
 
Експлоатационна температура от -45 °C до +80 °C.
Повишена устойчивост към минерални масла.
Повишена устойчивост към износване. 

 Пример за обозначаване:  35x13 1000 Lw

35x13 - обозначение на сечението
Lw - разчетна дължина
VARI SUPER - версия на ремъка
  1  2  3