Технически параметри Печат
 
  
Тип на ремъка Горна ширина Височина Разчетна ширина Мин. разчетен диаметър Ъгъл на клина Външна дължина La Разчетна дължина Lw Вътрешна дължина Li Тегло
  mm mm mm mm ° mm mm mm kg/m
СТАНДАРТНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ     (DIN 2215)
Z 10 6 8,5 50 40 La=Lw+16 Номин. дължина Li=Lw-22 0,07
A 13 8 11,0 71 40 La=Lw+20 Li=Lw-30 0,11
B 17 11 14,0 71 40 La=Lw+26 Li=Lw-43 0,19
20 20 12,5 17,0 112 40 La=Lw+31 Li=Lw-48 0,27
C 22 14 19,0 160 40 La=Lw+36 Li=Lw-52 0,31
25 25 16 21,0 180 40 La=Lw+40 Li=Lw-61 0,40
D 32 20 27,0 250 40 La=Lw+51 Li=Lw-75 0,66
38 38 25 30,0 355 40 La=Lw+75 Li=Lw-82 1,06
E 40 25 32,0 500 40 La=Lw+62 Li=Lw-126 1,07
КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ С ТЯСНО СЕЧЕНИЕ     (DIN 7753/1;  ISO 4184)
SPZ 9,7 8 8,5 63 40 La=Lw+13 Номин. дължина Li=La-51 0,08
SPA 12,7 10 11,0 90 40 La=Lw+18 Li=La-63 0,12
SPB 16,3 13 14,0 140 40 La=Lw+22 Li=La-82 0,21
SPC 22,0 18 19,0 224 40 La=Lw+30 Li=La-113 0,4
ВАРИАТОРНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ     (ISO 3410)
HL 45 20 41,0 500 28 La=Lw+42 Номин. дължина Li=Lw-83 0,90
HM 50 22 46,7 500 28 La=Lw+48 Li=Lw-90 1,33
H36 36 14 34,3 125 28 La=Lw+22 Li=Lw-66 0,58
СВЪРЗАНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ     (ISO 5290)
HB 16,5 15 19,0 180 40 La=Lw Номин.
дължина
Li=La-62 0,52**
15J 15,0 16 17,5* 180 40 Номин.
дължина
Lw=La Li=La-71 0,52**
25J 25,0 25 28,6* 315 40 Lw=La Li=La-120 1,31**
 * Многоребрени - разстояние между ребрата в mm
** За 2 ребра (изработва се във версии от 2 до 5 ребра)
 
  1  2